MijnPensioenoverzicht is een personal data service die alle pensioen polissen van een persoon bij elkaar brengt. Dit initiatief is ontwikkeld in 2008, omdat wetgeving vroeg om een overzicht van pensioeninkomsten van burgers. Het is op dit moment bruikbaar en het is voor alle pensioenaanbieders verplicht om aan te sluiten. Het is daarnaast ook bereikbaar via MijnOverheid. Belangrijk hierin was de standaardisatie via het Uniform Pensioenoverzicht, waar door informatie uit verschillende bronnen combineerbaar is.