MijnOverheid is een combinatie van digitale post (Berichtenbox) en diensten voor de burger vanuit de overheid. Het geeft inzicht in persoonlijke gegevens die de overheid van de burger heeft. MijnOverheid ontsluit via een portaal de zaken die bij een veelheid van instanties lopen, van kinderbijslag bij de SVB, WOZ-waarde bij het kadaster tot gemeentelijke zaken; een personal data service voor burgers. Er is onder meer direct inzicht te krijgen in de data die de basisregistratie personen (BRP) heeft, inkomensgegevens zoals bij de Belastingdienst bekend zijn, woninggegevens van Kadaster en kentekenregistratie van het RDW. Daarnaast wordt er ook naar een aantal andere ‘mijn omgevingen’ doorgelinkt, waaronder Donorregister, DUO en Pensioenregister. Inmiddels zijn meer dan 270 organisaties aangesloten.

MijnOverheid ontsluit primair richting de burger, het speelt geen rol in het doorgeven van de gegevens aan derden. Gegevensuitwisseling met derden gebeurt door de achterliggende organisaties zelf op basis van wettelijke gronden, niet via de burger. Inloggen bij Mijn Overheid gebeurt via DigiD. Sinds oktober 2015 is het gebruik van MijnOverheid voor burgers vanaf 14 jaar verplicht. Op dit moment (2017) wordt de BerichtenBox uitgebreid waardoor binnenkort grotere berichten verwerkt kunnen worden.