Het idee van Financieel Paspoort is om een app te maken waarin financiële data uit verschillende bronnen bij elkaar wordt gebracht. Het geeft de mogelijkheid om specifieke gegevens te delen, bijvoorbeeld aan financieel adviseurs. Financieel Paspoort is voortgekomen uit jongereninitiatief PensioenLab, met het idee dat iedere burger het recht heeft op een inzichtelijk financieel overzicht, zijn hele leven lang. Het Financieel Paspoort is op dit moment nog in conceptuele fase, het is nog geen service aanbieder.