De CV Monitor is een service gericht op het valideren van CV’s. Een persoon kan zijn CV uploaden en updaten, afhankelijk van het CV onderdeel kan dit volledig digitaal of via PDF. De documenten worden online geregistreerd in een digitale kluis. Wanneer een werkgever het gecheckte CV van de persoon wil inzien is dat mogelijk tegen betaling. Dit maakt het voor werkgevers mogelijk om de CV’s van sollicitanten te verifiëren.

Een CV wordt gecheckt op echtheid met databases van de overheid. Dit gebeurt automatisch wanneer de sollicitant zijn gegevens uploadt in CV monitor. Er wordt namelijk een koppeling gemaakt met overheidsinstanties, bijvoorbeeld DUO voor diploma’s, en de gegevens worden opgehaald. Dit proces verloopt via een DigiD autorisatie van de sollicitant. Sommige processen, zoals het aanvragen van een VOG, zijn echter nog niet te digitaliseren.