iDIN is een authenticatiesysteem ontwikkeld door Nederlandse banken. Klanten van banken kunnen ermee inloggen bij overheidsinstanties en private partijen. Daarvoor gebruiken ze dezelfde inlogmiddelen die zij ook voor online bankieren gebruiken. iDIN lijkt qua gebruikersinteractie op het veel gebruikte iDEAL; maar in plaats van na het inloggen een financiële transactie te doen, vind er een transactie plaats van attributen die de dienstaanbieder vraagt.

Het afsprakenstelsel rondom iDIN wordt beheerd door de Betaalvereniging Nederland. Zeven verschillende banken fungeren momenteel als zogenoemde ‘issuer’ van het inlogmiddel. Momenteel is het mogelijk om bij zo’n tien verschillende organisaties in te loggen met iDIN; o.a. de belastingdienst, maar ook private partijen zoals verzekeraars. Zowel iDIN als Idensys kunnen dus bij overheidsinstellingen gebruikt worden voor authenticatie. Daarnaast bestaat ook DigiD nog steeds; deze kan alléén bij publieke organisaties gebruikt worden, niet bij private.