Het afsprakenstelsel Qiy biedt individuen de mogelijkheid persoonsgebonden gegevens uit te wisselen met het publieke en private domein. Gegevensuitwisseling vindt plaats onder regie van de burger, de burger is de centrale spil. Daartoe bevat de persoonlijke Qiy Node, van waaruit gegevens worden uitgewisseld, verwijzingen naar persoonlijke gegevens. De Qiy Node bevat zelf praktisch geen gegevens; de Qiy Node is dus geen traditionele kluis. Het uitwisselen van gegevens via de persoonlijke Qiy Node gebeurt doordat de burger via zijn Qiy Node partij A laat antwoorden op een vraag/vragen van partij B. Het antwoord is beschikbaar gedurende een van tevoren bepaalde termijn.

Het afsprakenstelsel Qiy betreft niet de inhoud en semantiek van uitgewisselde gegevens. Qiy maakt het mogelijk ‘gesloten enveloppen’ te routeren. Een partij die bij de routering van dergelijke ‘gesloten enveloppen’ betrokken is kan niet verder kijken dan de eerste eerder en de eerste latere partij in de routeringsketen. Dit betekent dat bestaande informatiemodellen en standaarden kunnen worden gebruikt. Daarnaast maakt Qiy gebruik van diensten voor verificatie van de identiteit en bijbehorende gegevens. Identificatie en authenticatie is geen onderdeel van Qiy zelf.