MedMij is een afsprakenstelsel dat wordt ontwikkeld door o.a. Nictiz. MedMij is ook een behoeftesteller: Het kaart de noodzaak aan en zet aan tot dialoog rond persoonlijke data vraagstukken in de context van gezondheid. Het afsprakenstelsel is gericht op uitwisseling van zorggegevens. Het moet ervoor zorgen dat privacy geborgd is bij uitwisseling en dat systemen aan juridische eisen voldoen.

Een lastig punt voor het stelsel, is hoe om te gaan met machtigingen tussen burgers. Bijvoorbeeld iemand die vertegenwoordiger is voor een ander, moet bij de medische gegevens kunnen in geval van nood. Daarnaast is het wettelijk kader rond PDM momenteel onduidelijk, hier zou de overheid een rol kunnen spelen.

Het stelsel is volop in ontwikkeling, de eerste juridische kaders zijn in maart 2017 gepubliceerd. Er zijn nog geen implementaties van MedMij. Op dit moment is MedMij op zoek naar partners om pilots mee te doen en die uiteindelijk het stelsel willen implementeren. De eerste pilots starten in de zomer.