Idensys is een systeem voor online authenticatie van burgers, zowel bij de overheid als bij private partijen. Het ministerie van Economische Zaken opereert als eigenaar van het Idensys afsprakenstelsel. Idensys biedt plaats voor meerdere aanbieders van authenticatiemiddelen; deze kunnen ook door private partijen verstrekt worden. Dit betekent dat een publieke partij gebruik moet kunnen maken van het BSN om een burger te identificeren, ook als deze inlogt met een middel wat verstrekt is door een partij die zelf het BSN niet mag gebruiken. Hiertoe is het BSN-koppelregister opgezet.

Met één Idensysmiddel kan een gebruiker bij verschillende organisaties inloggen. Maar niet iedere organisatie behoeft hetzelfde betrouwbaarheidsniveau (i.e. Level of Assurance of LoA); daarom zijn de Idensys middelen op verschillende niveaus verkrijgbaar (2 t/m 4). Voor inloggen op niveau 2 is een combinatie van gebruikersnaam en sterk wachtwoord voldoende, op hogere niveaus komt daar een tweede factor bij, zoals een one-time password via sms of het invoeren van een pin in een app. Zo’n tweede factor kan verschillen per aanbieder; ook hier heeft de gebruiker dus de keuze.

Er zijn momenteel vier aanbieders van Idensys middelen, en er kan bij zo’n 20 partijen met Idensys ingelogd worden: o.a. de belastingdienst, verschillende gemeenten, zorgorganisaties en enkele private organisaties.