MyDex is een personal data service die erop gericht is om data veilig te bewaren en delen. MyDex is opgericht in 2007, door een aantal investeerders. Het is neergezet als stichting, om te voorkomen dat winst een te grote rol zou spelen. MyDex is op het moment bruikbaar voor consumenten, er kunnen contactgegevens uitgewisseld worden. Het platform is nog in ontwikkeling: de ambitie is om andere attribute providers te koppelen aan het systeem. Dit initiatief is vooral gericht op de markt in Groot-Britannië.
MyDex is een interessant internationaal initiatief omdat er een uitgebreide omgeving gebouwd is waaraan externe partijen gekoppeld kunnen worden en zich sterk open opstelt, de technische specificaties voor aansluiting zijn bijvoorbeeld vrij gepubliceerd en kunnen als voorbeeld dienen voor andere initiatieven.