MyData is een Fins kennisplatform rond PDM waar onderzoekers en organisaties bij aangesloten zijn. Het is in de eerste plaats een behoeftesteller. Door MyData wordt in 2017 voor de tweede keer een PDM conferentie georganiseerd. Daarnaast zijn er meerdere werkgroepen rond MyData en de ambitie bestaat om een open infrastructuur neer te zetten voor personal data services. Deze moet generiek worden over sectoren en internationaal bruikbaar zijn en via API’s te benaderen. De MyData infrastructuur bevat zelf geen data, maar organisaties kunnen erop aansluiten. Personen krijgen daarbinnen de mogelijkheid om consent te geven of en welke data uitgewisseld mag worden.