Het afgelopen jaar hebben intensief onderzoek gedaan naar betekenis van social media voor bedrijven. We zien dat het rendement van sociale media beperkt is, zowel voor intern gebruik zoals intranetten, als in de relatie met de klant of burger. Samen met de Belastingdienst, VGZ, Rijkswaterstaat, BiZZdesign en de gemeente Amsterdam hebben we gekeken naar de verwachtingen van klanten en burgers over social media inzet en hoe social media gebruikt kan worden om klanten naar het juiste kanaal te leiden.

Een samenvatting van het werk is deze maand verschenen in Informatie, met een themanummer over de social enterprise. Als u belangstelling heeft voor dit artikel kunt u met mij contact opnemen.

De samenwerking is zo goed bevallen dat we het onderzoek in 2015 gaan vervolgen met het thema Digital Enterprise: welke nieuwe technologieën en maatschappelijk-economische ontwikkelingen kunnen we de komende tijd verwachten en hoe moeten we die duiden? Wat gaat de deeleconomie nu echt betekenen? Hoe is de wisselwerking tussen open data, big data en Internet of Things? Het samenwerkingsverband staat nog open voor één of twee nieuwe partners. Meer informatie daarover bij Wil Janssen.