In 2050 leeft tweederde van de wereldpopulatie in steden. Dit vraagt veel van de diensten en infrastructuur van de steden. Met de flinke groei van het aantal inwoners, ontstaan uitdagingen op het gebied van mobiliteit, informatie en veiligheid. Technologie kan een rol spelen in het oplossen van deze uitdaging, mits het op een slimme manier wordt ingezet.

Vanuit deze uitdaging organiseerde de Action Line Digital Cities van EIT Digital ook deze zomer weer een Summer School. Tijdens deze Summer School kwamen 38 studenten in Nice Sophia Antipolis samen om met en van elkaar te leren. Gedurende twee weken werden de studenten uitgedaagd door case owners uit het bedrijfsleven om na te denken hoe technologie waarde kan toevoegen in een stad. Vanuit InnoValor mochten we deze groep begeleiden. De masterstudenten en deelnemende organisaties maken de Summer School een unieke samenwerking.

Voor studenten is dit een leerzame, interessante manier om verbreding en verdieping te zoeken in de opleiding, nieuwe mensen te ontmoeten en een sterker CV op te bouwen. Maar ooit weleens nagedacht waarom je als organisatie deel moet uitmaken van een summer school? Hier drie redenen waarom deelnemen een goed idee is:

1. Nieuwe oplossingen voor (oude) problemen en uitdagingen

De focus van de Summer School lag op stedelijke mobiliteit en e-toerisme. Door uiteenlopende colleges, presentaties en workshops leerden de studenten over standaardisatie, platformen en Open Data die al door duizenden sensoren worden verzameld om nieuwe en betere diensten te leveren, evenals technologische evolutie om de besluitvorming in standsplanning te ondersteunen. Daarnaast gaf de Innovative City Conference en een aantal bedrijfsbezoeken bij onder andere IBM en IMREDD goede inzichten over de laatste onderzoeken en nieuwe diensten op het gebied van Smart Cities. Daarbij zagen we dat ook de grote bedrijven nog niet veel verder komen dan de welbekende city dashboards. Échte innovatieve diensten zijn nog schaars.

Een mooie uitdaging voor de studenten! De kennis die ze in de eerste week hadden opgedaan, konden ze toepassen op de business cases: vraagstukken vanuit de industrie waar studenten zich in groepen over konden buigen om vervolgens met vernieuwende en innovatieve oplossingen te komen. Een business case inbrengen als organisatie in een Summer School is een perfect medium om inspiratie en nieuwe ideeën op te doen voor (oude) problemen en uitdagingen die in je organisatie leven.

2. Ontmoet je toekomstige werknemers

Veel van de digitale oplossingen worden gedreven door engineers. Daarbij ligt hun focus op de mogelijkheden van de technologie, niet op de business kant van innovatie, marketing of het gebruikersperspectief. Dit zien we ook bij de studenten die deelnamen aan de Summer School. De studenten volgen een opleiding in informatica en engineering. Ze zijn technisch goed onderlegd en weten de mogelijkheden van de technologie tot in detail te duiden. Tijdens de Summer School leren ze innovatie vanuit nieuwe perspectieven te benaderen. Niet alleen technologisch een goed product of dienst ontwikkelen, maar juist kijken waar de kansen liggen in de markt en aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers. Door integraal naar innovatie te kijken, wordt de kans op succesvolle, robuuste en realistische bedrijfsmodellen vergroot.

Een Summer School zorgt voor verbreding van de kennis van de studenten. Hierdoor worden ze opgeleid als T-shaped professionals: specialistische kennis op het eigen vakgebied maar in staat is om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en verbindingen te leggen. De EIT Summer Schools zijn een laagdrempelige manier om in contact te komen met deze studenten. Een mooie manier om de juiste toekomstige werknemers tegen te komen.

3. Nieuwe perspectieven

De 38 masterstudenten die deelnamen aan de Summer School, telden maar liefst 23 verschillende nationaliteiten. Studenten werkten samen in multidisciplinaire teams. Studenten van verschillende universiteiten, studies en zelfs mensen uit de industrie. Daarnaast zorgt de rijkheid van verschillende culturen dat ook verschillende normen en waarden bij elkaar komen waardoor unieke combinaties worden gemaakt. Dan realiseer je weer dat onze westerse kijk op de wereld ook maar weer redelijk beperkt is.

Mensen van buiten je organisatie betrekken heeft als nadeel dat ze de context van je organisatie niet kennen en de kans hierdoor groot is dat ze niet helemaal meegaan in de weg die de organisatie volgt. Dat kan ook direct een voordeel zijn. Door niet in vaste structuren te denken, vast te zitten aan de beperkingen die een organisatie oplegt, ontstaan nieuwe perspectieven die leiden tot nieuwe inspiratie en ideeën. Studenten zijn met hun ongeremde enthousiasme en, niet geheel onbelangrijk, lage kosten, hiervoor een ideale doelgroep. Probeer ze zo min mogelijk instructies en beperkingen op te leggen en laat ze zelf de uitdaging definiëren. Het achterhalen en definiëren van het probleem bepaalt vaak de helft van de oplossing.

Dus waarom je deel zou moeten nemen als organisatie aan een Summer School? Op korte termijn om nieuwe inspiratie en ideeën op te doen. Op lange termijn om in contact te komen met toekomstige werknemers. Interesse in deelname aan een Summer School? Neem contact op met Ruud Kosman en wie weet tot volgend jaar!