It is not just a matter of technology, but primarily a matter of people.

Vanuit de European Institute of Technology (EIT Digital), werd er ook dit jaar weer een Summer Schoolgeorganiseerd op het gebied van ‘Urban Life & Mobility’, deze keer in London. De afgelopen 2 weken kwamen 44 studenten, met zeer uiteenlopende nationaliteiten, culturele achtergronden en studies, bij elkaar om geïnspireerd te raken en te inspireren.

Veel van de studenten hebben een technische achtergrond. Logisch dan ook dat zij erg gericht zijn op de mogelijkheden van technologie. Maar de stap die vaak wordt overgeslagen, is het begrijpen van de klant: welke ‘pain’ gaan we oplossen? En welke ‘gain’ biedt je aan de klant?
Om hun blikveld te verruimen en kennis op te doen rondom het starten van hun eigen onderneming, stond het business perspectief van innovatie centraal.

De eerste week stond in het teken van lezingen en workshops. Een groot aantal sprekers deelden hun inzichten. Een interessante en inspirerende mix van onderwerpen vloog voorbij: van sociale psychologie (behavioral transition) tot ethiek (transparency in the era of Big Data) tot inzichten van ondernemers (learning from failures) tot een filosofische blik op de toekomst van mobiliteit (prospective).

Bepakt met veel inspiratie, kennis en tools uit de eerste week, gingen de studenten in de tweede week de strijd aan om binnen een week een product of dienst in de markt zetten met hun (fictieve) bedrijf. Dat gebeurde aan de hand van casussen vanuit de industrie. Dit zette de studenten aan om veel keuzes te maken in zeer korte tijd en alle facetten van idee tot bedrijf en marktwaardig product te verkennen. Het verzinnen van oplossingen, bleek voor veel studenten niet de grootste uitdaging te zijn. Ook hadden veel teams een goed gevoel voor een realistisch business model. De grootste uitdaging bleek toch te zitten in het begrijpen van de markt, de gebruiker centraal te zetten en de technologie niet als doel te zien (het is tenslotte maar een middel…).

Naast een aantal workshops te hebben gefaciliteerd rondom business model innovatie, mocht ik de studenten gedurende deze intensieve weken coachen bij hun casus. Het was erg interessant om met hen te discussiëren over de toekomst van urban life en mobiliteit. Het heeft ook mijn ogen weer geopend. Ondanks dat ik zoveel mogelijk alle perspectieven (van alle stakeholders) in mijn innovatie trajecten (in Nederland) probeer mee te nemen, besefte ik me dat dit ook maar een beperkt perspectief biedt.
Het bij elkaar brengen van verschillende culturen en nationaliteiten brengt weer hele nieuwe dimensies met zich mee. Wat zo logisch lijkt in de ene cultuur, blijkt soms toch niet zo vanzelfsprekend te zijn in de andere. De kracht van deze diversiteit zorgt dan ook voor innovaties die niet altijd voor de hand liggen.

smart-cities-1.jpg