Het Smart City fenomeen is uitgegroeid tot een wereldwijde ambitie: Steden hopen voorop te lopen en staan open voor ontwikkeling, om te laten zien dat ze aantrekkelijk en innovatieve vestigingsplaatsen voor ondernemers zijn. De stad is het centrale punt voor werk, wonen en plezier. Zowel start-ups als gevestigde namen als IBM en Thales proberen hier een graantje van mee te pikken, zo zagen we bij de Innovative City conferentie in Nice.

Meer dan 150 bedrijven kwamen in Nice bijeen om kennis te delen en de state-of-the-art aan Smart City oplossingen te presenteren. Van losse sensoren en smart energy grids, applicaties voor mobiliteit management, risico assessment tot city dashboards. Start-ups doen een poging om met innovatieve toepassingen te komen. Waarvan er in de Côte d’Azure veel gericht zijn op het gemakkelijker maken van reizen, zoals MyLittleAdventureMyVizito en PasTime.
InnoValor is ook betrokken bij de ontwikkeling van een van deze travel-apps, PasTime, die suggesties voor reisbundels biedt. Gebaseerd op het profiel van de reiziger, in combinatie met waarderingen van plaatsen door personen met een soortgelijk profiel. De ontwikkeling van de app is een lopend project binnen EIT Digital Cities.

Het hebben van concrete toepassingen bij de verzamelde data zorgt in elk geval voor succes. Zo zagen we bijvoorbeeld bij Weather Measures. Deze club gebruikt open weerdata en risico-inschatting vanuit meteorologische instituten in Frankrijk. Waarmee het precies in kan schatten waar risico’s zijn voor natuurlijke rampen en service biedt waarbij het de risico’s ook 24/7 monitort. Ook helpen ze bij het ontwikkelen van rampenplannen voor de regio: ‘welke school moeten we evacueren als de rivier overstroomt?’.

Daarnaast probeerden meerdere organisaties zich te presenteren als platform om sensoren, data en/of devices te verbinden, zoals TekPeaGridPocket en Cityzen Data. De een gericht op aansluiten van sensoren, de ander als hub voor energiedata en devices. Dat er een vraag is naar dit soort platforms is duidelijk. In hoeverre deze platforms allemaal naast elkaar kunnen bestaan zal de toekomst leren.

Slimme steden zijn op zoek naar overzicht. Een van de meest voor de hand liggende innovaties zijn dan ook city dashboards, waarin de informatie over de stad op een overzichtelijke manier wordt samengebracht. Echter is het potentieel van de data vele malen groter. Door data te combineren ontstaan nieuwe inzichten, waaruit nieuwe diensten kunnen groeien. Een van de randvoorwaardes hiervoor is dat de data uit sensoren in een stad beschikbaar wordt en gebruikt kan worden. In plaats van eigen data voor het maken van eigen diensten, kan data worden opengesteld om gezamenlijk stappen vooruitzetten. Uiteraard binnen de grenzen van privacy wetgeving, zoals de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Overheden hoeven niet alleen een afnemer te zijn van de data, maar kunnen hier een trekkende rol pakken, bijvoorbeeld door te zorgen dat de infrastructuur er komt. De sensoren en bijbehorende infrastructuur is tenslotte de basis waar alle Smart City initiatieven op voortbouwen. Slimme diensten moeten daarbij niet alleen voordeel voor de stad opleveren, maar zeker ook voor de burger.