Innoveren doe je samen, niet alleen. Samenwerking is een drijvende kracht achter innovatie. Ook in ons eigen werk zien we dat samenwerken inspireert, slimmer maakt, kosten bespaart en risico’s vermindert. Ons programma Digital We is daar een mooi voorbeeld van. 

Digital We

Digitale technologieën volgen elkaar met rap tempo op. Sommige ontwikkelingen moet je als organisatie oppakken, anderen kun je aan je voorbij laten gaan. Elke organisatie staat voor dezelfde uitdaging: Welke van deze ontwikkelingen zijn belangrijk en hoe haal je daar de meeste waarde uit? Drie jaar geleden zijn we daarom het co-innovatie programma Digital We gestart. Doel van dit onderzoeksprogramma is om samen met bedrijven en overheden op zoek te gaan naar de betekenis van de ‘digital enterprise’. We brengen structureel digitale trends in kaart en vertalen de impact van deze trends naar verschillende sectoren en deelnemers. Digital We is een mooi voorbeeld van open innovatie, waarbij InnoValor de rol speelt van facilitator en kennispartij.

Met en van elkaar leren

Elk jaar stellen we een aantal ontwikkelingen vast die we gezamenlijk uitdiepen. We werken toe naar resultaten die direct toepasbaar zijn voor alle organisaties. Door hierin samen op te trekken, wordt de kennis die wordt opgedaan optimaal benut.

Een van de thema’s van 2018 was Personal Data Management. In het onderzoek hebben we een aantal bouwblokken (commons) benoemd die samen een referentiearchitectuur voor verantwoord delen van data vormen. In drie verschillende proofs-of-concepts in drie verschillende sectoren zijn een aantal van deze bouwblokken in de praktijk beproefd. Door de inzichten van de proeven samen te brengen wordt niet alleen met elkaar geleerd, maar juist ook van elkaar.

Ruim baan voor innovatie

Naast de inhoudelijke verrijking van innoveren biedt samenwerken ook een voordeel op financieel vlak. Door samen op te trekken kun je de innovatieruimte van elke organisatie combineren. Het zou een verspilling van tijd en middelen zijn wanneer dezelfde onderzoeken en experimenten door alle organisaties apart uitgevoerd zouden worden. Door samen te investeren is er meer capaciteit en middelen beschikbaar. De proeven op het gebied van persoonlijk datamanagement laten dit ook zien. Juist door gezamenlijk kennis op te doen en met en van elkaar te leren kunnen grote stappen vooruit worden gezet. Anders gezegd: je krijgt meer voor hetzelfde geld.

Inspiratie uit verschillende sectoren

Doordat organisaties uit verschillende sectoren samen optrekken worden verschillende perspectieven met elkaar verbonden. Dit geeft de nodige creatieve impuls aan de samenwerking. Elke organisatie kent zijn eigen praktijkvoorbeelden en ideeën die in de sector leven. Door deze bij elkaar te brengen ontstaan inzichten die kunnen leiden tot nieuwe ideeën en concepten. Zo blijkt de overheid veel van de private sector te kunnen leren, maar andersom zijn ook de nodige lessen te leren.

Leren door te doen

De Dienst Uitvoering Onderwijs heeft de afgelopen maanden in het kader van Digital We een eerste versie van een blauwe knop ontwikkeld, gebaseerd op het Amerikaanse concept van de Blue Button. Hierdoor kan DUO data van een student eenvoudig ontsluiten voor die student. Behaalde diploma’s of inzicht in de openstaande studieschulden kunnen met één druk op de (blauwe) knop gedownload worden. Natuurlijk kwamen ze bij de ontwikkeling een groot aantal obstakels tegen. Maar door er alleen over te praten, waren ze nooit gekomen waar ze nu staan. Hun motto ‘laten we het gewoon proberen’ heeft ze veel inzichten gegeven en gezorgd dat ze hun dienstverlening blijven verbeteren.

Leren door doen is dan ook een rode draad door Digital We. Zo deden we experimenten met Watson en machine learning, werkten we met 3D printing en maakten we werkvormen van het bepalen van je digitale strategie.

Blijven leren

De digitale ontwikkelingen blijven komen. Daarbij zullen organisaties altijd voor de vraag blijven staan: Welke van de ontwikkelingen zijn belangrijk, waar moet ik op inzetten en hoe haal je daar de meeste waarde uit? In het co-innovatieprogramma Digital We vinden we hier antwoorden op, samen. Want zeg nu zelf…samen is toch veel leuker dan alleen?

In 2019 starten we een nieuw jaar van Digital We. Heb je interesse om samen met ons en andere publieke en private partijen onderzoek te doen naar de ‘digital enterprise’? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten over succesfactoren van open innovatie? Lees dan het paper An Organisational Competence Model for Innovation Intermediaries dat verscheen in het European Journal for Innovation Management.