Op veel momenten is het belangrijk eenvoudig te kunnen controleren wie iemand is. Bijvoorbeeld door de politie op straat en bij het aanvragen van een visum. Onze ReadID software maakt dat mogelijk met een smartphone en een identiteitsdocument. In een proef gebruiken we dit nu ook aan de balie bij gemeenten. Deventer nam het voortouw in een experiment, dat zo goed is bevallen dat nu gekeken wordt naar breder gebruik.

Gemeente Deventer neemt op dit moment de klantidentificatie onder de loep. Klantidentificatie is bij alle dienstverlening aan burgers een belangrijk onderdeel voorafgaand aan het toekennen van de dienst. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aanvragen van een (nieuw) paspoort, het aanvragen van een uitkering of inschrijving van een pasgeboren inwoner in het gemeentehuis. Deventer zoekt hulpmiddelen om klantidentificatie verder te professionaliseren. Eén van de opties is documentscanners in te zetten. Deze beschikbaar maken op de werkplekken is voor Deventer echter een kostbare oplossing en maar te gebruiken voor een deel van de medewerkers en een deel van de dienstverlening. Een mobiele oplossing via een smartphone zou breed kunnen worden ingezet. Daarom is Deventer een pilot gestart met ReadID om te bekijken of deze oplossing werkbaar is voor de medewerkers en klanten. InnoValor’s ReadID is software waarmee je via een Android telefoon met near field communication (NFC) de chip van een identiteitsdocument kan lezen (paspoorten, ID kaarten en sinds kort ook rijbewijzen).  De pilot werd gehouden aan de balie van Publiekszaken, met drie smartphones met een demo-app erop en liep van 15 juni t/m 15 juli 2016. De app helpt medewerkers bij de verificatie van een identiteitsdocument. Nu checken medewerkers nog een identificatie document vooral handmatig. Deze handmatige check komt o.a. onder druk te staan als de wachtrijen bij de balie toenemen. Door de app te gebruiken voor verificatie als vast onderdeel in het proces wordt de check altijd uitgevoerd. Deze stap zou ook kunnen worden vastgelegd in het zaaksysteem.

Ervaringen pilot 
In totaal werd de app zo’n 180 keer gebruikt. Er werden voornamelijk Nederlandse documenten gecheckt, waarvan circa 60% paspoorten en 40% ID-kaarten. Na een korte aanloopperiode vonden medewerkers de app prettig in gebruik en de controle nuttig. Klanten konden meekijken (Deventer heeft zitbalies) en reageerden positief. Er werd veel aandacht besteed aan uitleg: waarom doen we deze check en hoe werkt het. Ook werd nadrukkelijk uitgelegd dat persoonlijke gegevens niet worden bewaard. De meeste klanten vonden het zinvol, interessant, servicegericht en belangrijk. Een veilig idee en nauwkeurig. Natuurlijk waren er ook klanten die minder positief reageerden (circa 5%). Zij vonden het ‘zonde van het geld’ en vonden dat de controle te lang duurde. Zij waren ook meer wantrouwend wat betreft de app.
De ervaringen waren zodanig dat Deventer vervolgstappen wil zetten. Naast gebruik aan de balie is de app ook erg geschikt voor andere plekken, bijv. thuisservice, geboorteloket, receptie. Naast Publiekszaken zouden ook bijvoorbeeld de afdelingen Toezicht, Markt en Havenmeesters, Gemeentelijke deurwaarders, Sociale recherche de app kunnen inzetten. De app maakt identificatie tijd- en plaatsonafhankelijk. Om de verificatie met de app een vaste processtap te laten zijn, is het dan wel noodzakelijk om de app te integreren met de zaak- en klantsystemen van de gemeente.

readid-op-locatie-deventer-1.jpg

ReadID is onder andere geïntegreerd in MEOS, de mobiele oplossing van de Nederlandse politie. Er is vanuit verschillende overheden en bedrijven veel belangstelling voor ReadID, zowel in Nederland als daarbuiten.

Meer weten? Neem contact op met Henny de Vos of kijk op de Readid.com

Recent is er een gepubliceerd over deze pilot in het vakblad Burgerzaken & Recht, een uitgave van de NVVB – de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. U kunt het artikel hier lezen: artikel-nvvb-readid-pilot-deventer-sept-2016