Deze week verscheen in het European Journal of Innovation Management het artikel dat Timber Haaker en Wil Janssen samen schreven met onze college Harry Bouwmanvan de TU Delft en René van Buuren van Thales. Daarin geven we onze resultaten rond de rol van intermediaire organisaties in open innovatie netwerken. Welke competenties moet een organisatie aan boord hebben om goed te kunnen innoveren met partners en wat is het effect van een ondersteunende organisatie?

In value chain-wide projects, situational management and governance, and an independent and trustworthy role are of key importance.

In het onderzoek hebben we 15 cases geanalyseerd van open, ICT gedreven innovaties in de afgelopen 10 jaar, op zoek naar succesfactoren in de verschillende fasen dan innovatie (ideation, conversion, diffusion). Daarbij bouwen we verder op het model van Hansen & Birkinshaw over de innovation value chain.  Onze conclusie is dat met name in de eerste twee fasen van innovatie de rol van een intermediair erg groot is, zeker bij diensteninnovatie. In de eerste fase gaat het met name om partijen bij elkaar te brengen, vertrouwen in elkaar te kweken en verbanden aan te brengen vanuit verschillende disciplines. Die laatste competentie was nog belangrijker in de tweede fase, waar organisaties vaak vanuit een te smalle visie naar het nieuwe product of de dienst keken en, bijvoorbeeld, onvoldoende zicht hadden op het business model. In de conversiefase is het essentieel het momentum te laten kantelen naar de bedrijven en niet naar de intermediair: de bedrijven zelf zijn beter in het slaan van de brug naar de markt omdat zij de specifieke marktvereisten kennen. De rol van de intermediair als “spin-off” generator wordt in de literatuur overschat.

De werkwijze die uit het onderzoek naar boven komt hanteren we ook bij InnoValor. Soms is het verstandig samen op te trekken om een innovatie te realiseren. Om kennis bij elkaar te brengen, risico’s en investeringen te delen of elkaar te inspireren. Dat gaat niet van zelf. InnoValor ondersteunt u daar graag bij.

Als u interesse heeft in dit onderwerp of een kopie van het artikel wilt ontvangen, neem dan contact op met Wil of Timber.