Gisteren werd ik geïnterviewd door een Master Student uit Luxemburg. Hij was op zoek naar de  succes- en faalfactoren bij open innovatie en had ons opgespoord op basis van eerder werk voor de Europese Commissie / OISPG. Daarin hebben we (toen nog bij Novay) aan de hand een groot aantal case studies uit binnen- en buitenland gekeken naar de aspecten van open innovatie en de impact ervan. Dit leidde onder meer tot een classificatieschema van open innovatie en een heldere samenhang en verschil tussen open innovatie en open source/open knowledge.

We kregen een interessante discussie over de sectorale aspecten van open innovatie. In welke sectoren werkt het goed en in welke sectoren juist niet? In de afgelopen 15 jaar hebben we met veel sectoren te maken gehad. In high-tech en maakindustrie bleek open innovatie veel eenvoudiger dan, bijvoorbeeld, in de financiële sector. Zoals directielid van een verzekeraar mij recent waarschuwde: “als je meer dan twee verzekeraars in dezelfde kamer zet weet je zeker dat ze niets meer zeggen.” Open innovatie rond dienstverlening heeft dan weer heel andere aspecten. Bouwen op platformen is juist vanzelfsprekend bij Internetgebaseerde diensten.

Ik moest in het gesprek terugdenken aan een voorbeeld van een succesvol open innovatie traject waar ik aan heb mogen meewerken, Collaboratory. Daarin werkten Corus/Tata, DSM, FEI en Philips samen aan de ontwikkeling van een virtueel laboratorium. We hebben een filmpje gemaakt dat het concept goed beschrijft. In die samenwerking was voor iedereen duidelijk dat het ging op R&D, dat er gewerkt werd vanuit complementaire kennis aan een gezamenlijk probleem. Een probleem dat van wezenlijk belang was voor alle partijen, maar niet direct concurrerend. Allemaal partijen met ervaring met innovatie, bekend met het feit dat innoveren ook experimenteren, exploreren  betekent. En dus tijd en geld kost.

De ervaringen die opgedaan zijn in Collaboratory.nl en tientallen andere projecten hebben we verzameld in een aanpak voor open innovatie de kansen op succes enorm vergroot. We houden rekening met de competenties die alle partijen bij elkaar moeten brengen, de volwassenheid van de technologie voor elke partijen en de fasering in innovatie. Als je daar geen rekening mee houdt wordt open innovatie uitermate verwarrend en leidt het zelden tot succes. Met een goede integratie in de organisatie wordt het een vanzelfsprekendheid. En bijzonder inspirerend!