Vanuit onze academische roots geeft InnoValor onder de naam “InnoValor Classroom” in-house trainingen, gastcollege en open-inschrijvingen masterclasses. Op 14 maart a.s. organiseren we, samen met PIMN (Jaap Kuipers), een open inschrijving masterclass over elektronische identiteiten (eID).

Door de voortschrijdende digitalisering van dienstverlening en tegelijk toenemende zorgen rondom identity fraud, neemt het belang van goede oplossingen voor eID toe. Er gebeurt ook erg veel op het gebied van eID en digitale identiteiten. Niet alleen de technologie maakt grote stappen, maar er zijn ook verschillende initiatieven voor herbruikbare identiteiten die elkaar lijken te concurreren.

De Masterclass eID biedt aan een beperkte groep deelnemers de mogelijkheid om samen met experts in te gaan de laatste eID ontwikkelingen. Hierbij wordt onder andere ingegaan op:

 • de theorie van digitale identiteiten
 • betrouwbaarheidsniveaus van identiteiten (Levels of Assurance)
 • handreikingen
 • online registratie technologiën
 • herbruikbare identiteiten en identity federations
 • afsprakenstelsels
 • authenticatiemiddelen en biometrie (hoe veilig is het, liveness uitdagingen etc)
 • privacy aspecten van eID en de nieuwe privacy verordening
 • standaarden (bv OpenID Connect, SAML, FIDO).

Er zal ruim aandacht zijn voor de actualiteit op het gebied van eID:

 • Idensys / eHerkenning
 • DigiD en DigiD doorontwikkeling (DigiD app, DigiD Substantieel, DigiD Hoog)
 • iDIN (voorheen BankID
 • EU eIDAS verordening.

Deze masterclass is bedoeld voor wie diepgang zoekt, geïnformeerd wil worden over de laatste ontwikkelingen in Nederland en op zoek is naar de samenhang tussen de diverse eID en Idensys ontwikkelingen. Een technische achtergrond is niet nodig. Deze masterclass wordt gezamenlijk georganiseerd door PIMN en InnoValor.

Docenten zijn Maarten Wegdam, Bob Hulsebosch en Jaap Kuipers. Voor inschrijven en logistieke details, zie hier. Ter informatie, de vorige keer (november 2016) was hij vol.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Maarten Wegdam.