Een eigen bedrijf beginnen in Italië? Meedoen met een tender in Frankrijk Een elektronische handtekening zetten in Litouwen? Allemaal vragen die in een verenigd Europa met toenemende mobiliteit van burgers en bedrijven steeds belangrijker worden. Maar de oplossingen zijn niet zo makkelijk. Op nationaal niveau blijkt het veilig delen van informatie al niet eenvoudig, laat staan op de schaal van een EU met – nu nog – 28 lidstaten. Toch wordt hier al druk aan gewerkt. In het Europese project e-SENS worden generieke bouwblokken ontwikkeld en getest die grensoverschrijdende elektronische diensten moeten vergemakkelijken. Denk aan bouwblokken voor gebruik van een elektronische identiteit (e-ID) of elektronische handtekening (e-signature). Deze herbruikbare bouwblokken maken het in potentie makkelijk om snel en kostenefficiënt elektronische diensten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor een grensoverschrijdend tendersysteem of voor het inkijken van een buitenlands patiëntendossier.

Voor acceptatie en brede implementatie van deze bouwblokken is inzicht in de multi-actor business case cruciaal. Het ministerie van Economische Zaken heeft Innovalor daarom gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een kwantitatieve business case. De business case moet duidelijk maken of het financieel aantrekkelijk is om in de bouwblokken te investeren. Wat levert het op en wat gaat het kosten voor overheden, bedrijven en burgers?

De vraag is hoe je een dergelijke business case opstelt. Het lastige is dat de waarde van de bouwblokken pas tot uiting komt in de diensten die er gebruik van maken. Hoe waardeer je de bijdrage van een bouwblok aan zo’n dienst en welke deel van de behaalde financiële voordelen is daarmee aan een bouwblok toe te rekenen?

Om tot een business case te komen hebben we een flink aantal diensten die gebruik maken van de bouwblokken nader geanalyseerd en de voordelen gekwantificeerd voor verschillende stakeholders. Daaruit ontstaat een beeld van de relatieve waarde van iedere bouwblok voor iedere dienst. Door dit over alle diensten te sommeren ontstaat een beeld van de totale toegevoegde waarde van een bouwblok. Anderzijds konden we uit bestaande pilots de kosten en benodigde investeringen voor implementatie van de bouwblokken destilleren.

En de uitkomst van de business case? Die laat zien dat het gebruik van de e-SENS bouwblokken in grensoverschrijdende dienstverlening tot aanzienlijke besparingen kan leiden. Voor details verwijzen we graag naar het rapport Overall e-SENS business case met daarin de kwantitatieve business case in hoofdstuk 3.

Benieuwd naar hoe we uw business case zouden aanpakken? Neem contact op met Melissa Roelfsema of Timber Haaker.