Inspringen op klantvragen, meegaan met trends, samenhang houden in je productportfolio en zorgen dat je producten of diensten strategische relevant blijven en verkocht worden. Dat zijn belangrijke uitdaging voor productmanagers. Er bestaan allerlei methoden die je kunt inzetten om richting te geven aan de verschillende aspecten van productmanagement. Denk aan marktanalyse, persona’s, business modeling (Business model canvas), de BCG matrix, de SWOT en Vijfkrachten analyse, scenario analyse, lifecycle management, pricing en verdienmodellen en service design.
InnoValor ontwikkelde een integrale aanpak die zich richt op het realiseren van een productportfolio die optimaal bijdraagt aan de strategische doelen en ambities van de organisatie. De aanpak combineert bestaande gevalideerde methoden en technieken en zet ze in samenhang in.

integraal-productportfoliomanagement-1.jpg

In onze integrale aanpak staat voorop dat product of dienst van waarde moet zijn voor de klant, wat tot uitdrukking komt in de (belangrijke) rol van het product in de processen van de klant. Anders wordt er niet gekocht. Daarbij moet je snappen wie de klant is, welke behoeften hij heeft en hoe je product in die behoeften voorziet. Een klant wil geen 8mm boor, maar hij wil een 8mm gat in zijn muur. Het gaat om de behoefte achter het product. Methoden voor klantanalyse zijn hier van nut. 

Natuurlijk moet je als bedrijf ook naar je eigen voordelen kijken. Er moeten zekere inkomsten staan tegenover het leveren van een product of dienst. Via een verkoopprijs, advertentie inkomsten, financiële bijdragen of subsidies van derden. Verschillende tools voor het kiezen en toetsen van verdienmodellen en pricing kunnen je hierbij helpen. Ook kan het combineren van diensten en producten (een abonnement bij een ‘gratis’ mobiele telefoon) aantrekkelijk zijn. Gecombineerd kunnen ze meer voordelen opleveren dan afzonderlijk. 
 

integraal-productportfoliomanagement-2.jpg

Productmanagement gaat niet alleen over het ontwikkelen van ‘losse’ producten of diensten, het gaat ook om de samenhang tussen producten. Hoe vullen producten elkaar aan, hoe verhouden ze zich tot elkaar en hoe dragen ze samen bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen. In welke producten willen we investeren en welke stoten we af? Dat wil zeggen: het managen van de productportfolio. Beheer van en onderhoud op je productportfolio, door een regelmatige cyclus te hanteren waarin je terugblikt op je producten, vooruitkijkt naar nieuwe mogelijkheden en van daar uit de juiste keuzes maakt voor investeringen.

Wilt u ook kennis maken met onze aanpak? Typisch dragen wij deze aanpak over in een maatwerk training, waarbij we gezamenlijk bekijken welke onderdelen passen bij de manier van werken van de organisatie en de ambities en doelstellingen van productmanagement. Samen maken we een start met het inbedden van de aanpak binnen de organisatie.
Neem contact op met Henny de Vos voor meer informatie.