De gemeente Enschede onderhoudt graag een hechte band met innovatieve, groeiende bedrijven in de Regio. Daarom kwamen burgemeester Peter den Oudsten en wethouder economie en innovatie Marijke van Hees op 4 maart naar BiZZdesign en InnoValor voor een hernieuwde kennismaking. Maatschappelijke thema’s zoals veiligheid en decentralisaties in de zorg gaan vaak hand in hand met innovatieve inzet van ICT. Samen met Henry Franken van BiZZdesign en Wil Janssen van InnoValor werden ideeën uitgewisseld om meer grip te krijgen op dergelijke complexe veranderingen.

Het was erg prettig op een dergelijke manier beter zicht te krijgen op de problemen en kansen die er liggen in de regio. De voorhoederol die Enschede heeft kan met de kennis van InnoValor en BiZZdesign verder worden versterkt. Ook wij hechten aan een warme relatie met de regio. Wordt vervolgd!