Vandaag verscheen een analyse van de economische waarde van de topsectoren in Nederland. Interessant materiaal, want investeren we wel in de juiste gebieden? De uitkomsten kun je op minstens twee manieren uitleggen.

Om te beginnen zijn de topsectoren (die ongeveer een kwart van de Nederlandse bedrijven omvatten) verantwoordelijk voor 55% van de export en 80% van de R&D in Nederland. Bovengemiddeld dus. De high-tech sector neemt van de R&D meer dan de helft voor zijn rekening. Creatieve industrie doet vrijwel geen R&D en levert vrijwel geen bijdrage aan de export. Je kunt je echter wel afvragen of R&D op juiste manier gemeten wordt in dit verband…

Wat betreft werkgelegenheid en toegevoegde waarde scoren ze echter onder de 25%, dus minder dan hun aandeel in de markt.  Dit is niet heel verrassend; eerder dit jaar kwam uit onderzoek van Panteia/EIMnaar sectorale veranderingen in Nederland eenzelfde beeld rond de industrie naar boven. De politiek kan dit dus prima verdedigen vanuit de exportpositie. Al schiet Nederland en financieel en in werkgelegenheid niets op met het topsectorbeleid.