eam.jpg

Op 22 mei was in Houten het jaarlijks Enterprise Architectuur Management congres, EAM 2014. De ondertitel was “The voice of the Architect” – hoe moet de enterpise architect zit laten horen? Enterprise architecten hebben soms de neiging zich niet of weinig te laten horen. Ze ondersteunen projecten, helpen bij vragen, schetsen een kader voor een project. Waardevolle bijdragen in de achtergrond.

Toch is er veel meer te halen, of beter gezegd, te brengen door de architect. Veel ging dan ook over de rol van architect aan de bestuurstafel. De keynotes van Dennis Kerssens, CTO UWV, en Rijks-CIO Dion Kotteman legden met name daar de nadruk. Wat heeft de architect te bieden? De architect heeft het overzicht, het inzicht in de samenhang. Daarmee kan hij of zij sturen op de kwaliteit van ontwikkelingen. Mits je die boodschap over weet te brengen en dus in staat bent weg te blijven van al te veel nuance of complexe ArchiMate platen. Ze brachten dat met de nodige humor, een eigenschap waar ik weinig architecten tot nu toe op heb kunnen betrappen. Een boodschap waar ik me heel erg in herken. Op het LAC 2012 gaf ik daarover al een workshop, de Architect als Great Communicator. Erg interessant in dat verband is om ook iets terug te kijken van de verhoren van Kotteman van de Tijdelijke Commissie ICT van de Tweede Kamer, over de harem van Kotteman, waarbij gedoeld werd op NORA, GEMMA, MARIJ, PETRA etc.

 

Eigenlijk gaf Remco Blom van BiZZdesign in zijn “energizer” na de pauze dat nog het beste weer: misschien gaat het niet om de voice of the  architect, maar veel meer om het worden van de architect of the voice, dus de steunpilaar van degene die verantwoordelijk is voor briljante nieuwe concepten en die risico’s moet kunnen nemen en inschatten. De architect als kracht achter het management team. Een prachtig streven!

In onze eigen sessie, waar het ging over het benutten van social media door organisaties, ging het ook met name over die insteek. Hoe maak je in je organisatie duidelijk wat de kracht is van social media (en de zwaktes) en hoe zorg je dat je die boodschap goed samen met marketing, business units, met klantenservice enzovoorts kunt doorgronden. Onze flower power aanpak helpt daarbij, net als het inzetten van serious gaming, zoals met de social media game. Daarbij blijven we weg van technische details en ligt de nadruk op de dialoog tussen de stakeholders versterken. Meer weten? Vraag onze presentatie van EAM of neem contact op met Wil Janssen of Ruud Kosman.