de-drie-decentralisaties---drek-verschuiven.gif

Hein de Kort heeft vaak prachtige illustraties van complexe problemen op de opiniepagina van het FD. Zo ook vandaag.

In de drie decentralisaties (WMO, AWBZ, jeugdzorg) worden complexe, kostbare en gevoelige taken verplaatst van centraal niveau naar de gemeente. Dat kan voordelen opleveren zoals doelmatigere besteding en betere begeleiding bij complexe zorgvragen. Maar de verschuivingen zijn zo ingrijpend dat gevolgen in de keten allesbehalve helder zijn. Laat staan dat alle betrokkenen in staat zijn die gevolgen op te vangen. Gemeenten krijg andere taken, nog grotere begrotingen en komen in een speelveld waar ze weinig tot geen ervaring hebben.

Een combinatie van overzicht van de keten, bewustzijn van impact, combineren van diensten tussen gemeenten, ondersteund door laagdrempelige technologie moet worden ontwikkeld. In een razend tempo. InnoValor zal zich inzetten daarvoor effectieve technieken te ontwikkelen en uit te dragen. Over uitdagingen gesproken…