Het doel was om de bewustwording bij burgers te vergroten over de inzet van algoritmes en het gebruik van data door de overheid. De AlgoritmeWijzer biedt een gestandaardiseerde methodiek voor organisaties om transparant, toegankelijk én uniform te communiceren over gebruik van algoritme en data in hun dienstverlening. Het opgeleverde resultaat is nu herbruikbaar voor andere organisaties.

Daarom werken we aan de voorbereiding om de AlgoritmeWijzer op te schalen. Begin 2022 willen we met het vervolgproject van start gaan. Momenteel inventariseren we welke nieuwe overheden mee gaan doen met het project.

Over de AlgoritmeWijzer

“AlgoritmeWijzer - de kijkwijzer voor data en algoritmes”  De AlgoritmeWijzer informeert de gebruiker van een onlinedienst snel en overzichtelijk over het algoritme en de gebruikte data. Door middel van symbolen krijgen gebruikers in één oogopslag inzicht in de belangrijkste kenmerken van het algoritme. Het concept is vergelijkbaar met de succesvolle KijkWijzer voor films of Pegi voor games.

algoritmewijzer-icon-innovalor_Tekengebied 1
  • {{video.data.title}}

Maatschappelijke relevantie

Algoritmes en AI leveren veel op, maar met het toenemende gebruik wordt de roep om het verantwoord omgaan met algoritmes steeds sterker. Er is een stijging in negatieve persaandacht en een negatieve publieke opinie. Steeds vaker blijkt dat er zorgen zijn bij het publiek en de politiek over de inzet van algoritmes.

Met name het gebrek aan transparantie baart burgers zorgen. Daarom zien we bijvoorbeeld de oproepen van de WRR (in Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie), de Nationale Ombudsman en de Autoriteit Persoonsgegevens de oproep tot transparantie in de vorm van communicatie naar de burger over de inzet van algoritmen.

Meer informatie

Begin 2022 organiseren we een bijeenkomst waarin om naar een gezamenlijke projectaanpak te komen. Neem contact op voor meer informatie.

info@innovalor.nl