We zijn er op gericht impact te realiseren binnen de organisatie en de keten, zodat zaken in beweging komen. Denken en doen gaan daarbij hand in hand, leidend tot heldere verbeelding van complexe vraagstukken en gedragen oplossingen. Ons programma Digital We is daar een mooi voorbeeld van.

Digital We – onderzoek met impact

In Digital We werken we samen en verbinden we publieke en private organisaties. Doordat organisaties uit verschillende sectoren samen optrekken worden verschillende perspectieven met elkaar verbonden. Dit geeft de nodige creatieve impuls aan de samenwerking. Zo blijkt de overheid veel van de private sector te kunnen leren, maar andersom zijn ook de nodige lessen te leren.

In dit co-innovatieprogramma gaan we op zoek naar de betekenis van de ‘digital enterprise’. We brengen structureel digitale trends in kaart en vertalen de impact van deze trends naar verschillende sectoren en deelnemers. Het is een open innovatieprogramma met veel externe input, kruisbestuiving tussen sectoren en eigen onderzoek.

In mijn eerdere blog ‘Samenwerken loont’ ga ik dieper in op de voordelen van dit samenwerkingsprogramma: samenwerken inspireert, samen ben je slimmer, samen bespaart kosten en vermindert risico’s.

Innoveren met Impact

In het innovatieprogramma Digital We laten we al 5 jaar zien hoe je door samenwerking tot innovatie met impact komt. In de afgelopen jaren is in het programma veel kennis ontwikkeld die impact heeft gerealiseerd. Onderwerpen als persoonlijk datamanagement, intelligente klantinteractie en verantwoorde inzet van data en algoritmes zijn onderzocht en beproefd en gebruikt in de diensten van alle partners.

In het afgelopen jaar zijn we een stap verder gegaan: van het verkennen van technologische mogelijkheden, naar het realiseren van doorbraken vanuit maatschappelijke uitdagingen.

Doorbraken realiseren betekent voor ons het realiseren van doorslaggevende stappen voor het succes van een digitale innovatie. Doen en laten zien staat daarbij centraal, experimenteren is daarbij een belangrijk aspect. Om dit te realiseren gebruiken we een design thinking aanpak. Een iteratieve ontwerpaanpak die streeft naar tastbaar en zichtbaar resultaat. Het dwingt tot keuzes, waardoor snel stappen gezet worden naar concrete resultaten. Door middel van verschillende prototypes, kennis van experts en gebruikersonderzoek werken naar een gedragen oplossing.

Picture 1

Algoritmewijzer

algoritme-wijzer-PAARS-logo

Zo hebben we afgelopen jaar onderzoek gedaan om invulling te geven aan het vergroten van bewustzijn en vertrouwen bij burgers rond de inzet van data en algoritmes. Met de Algoritmewijzer als resultaat. De Algoritmewijzer heeft als doel om gebruikers snel en overzichtelijk visueel te informeren over de belangrijkste kenmerken van het algoritme en de gebruikte data.

Digital We Impact Festival

Soms vergeten we even stil te staan, terug te kijken en successen te vieren. Daarom organiseerden we op 8 december 2020 het digitale ‘Digital We Impact Festival’ met het thema samen innoveren met impact. Hierin laten we zien tot welke impact de belangrijkste resultaten uit 5 jaar Digital We hebben geleid. Je wordt geïnspireerd door een aantal spraakmakende casussen van Digital We partners, zoals DUO, de Volksbank en Rijkswaterstaat.  

Ook zijn er interactieve sessies waarin we zowel terugkijken naar de impact van digitale ontwikkelingen, als vooruit: wat kunnen we de komende tijd verwachten en waar moeten we volgens jou op inspelen?

DWIF