Dat het Corona (COVID-19) virus een gigantisch effect heeft op onze samenleving is inmiddels wel duidelijk. Het zorgt voor een wereldwijde gezondheidscrisis. Dagelijks wordt door alle zorgmedewerkers hard gewerkt om grip te krijgen op de situatie. Niet alleen de razendsnelle verspreiding van het virus, maar zeker ook de maatregelen die de overheid afkondigt, veroorzaken veel onzekerheid voor bedrijven en hebben nu al grote economische impact.

Er is bijna geen bedrijf dat niet wordt geraakt door de crisis. Voor sommigen betekent dit een financiële strop, bijvoorbeeld zelfstandige kappers die de huur van de kapsalon moeten blijven betalen, maar hun werk niet meer mogen uitvoeren. Voor andere bedrijven betekent dit een wijziging van taken en werkomgeving. Zo hebben een aantal zorgverleners - zoals fysiotherapeuten - versneld een digitale infrastructuur uitgerold om zorg op afstand te kunnen leveren. Voor weer anderen betekent dit (opnieuw) nadenken over nieuwe mogelijkheden om op een andere manier waarde toe te voegen. Ondanks dat de horeca acuut moest sluiten, zijn veel van de restaurants hun eigen bezorgdienst gestart.

Inspelen op veranderingen

De afgelopen weken leert ons hoe snel situaties kunnen veranderen. En hoe noodzakelijk het is dat je bedrijf hierop kan inspelen. Maar hoe weet je waar en wat je bedrijf moet aanpassen? Hoe flexibel is je bedrijf als het gaat om veranderingen in de markt, samenleving of technologie?

De Bedrijfsmodel Stresstest biedt hierbij hulp. In een combinatie van een heldere beschrijving van jouw bedrijfsmodel en een scenario-analyse wordt jouw dienstverlening in kaart gebracht, doorgelicht en verbeterd. De tool helpt je inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten. Met deze kennis kun je tijdig inspelen op kansen en bedreigingen wat leidt tot een toekomstvast bedrijf.

Corona scenario’s

De ontwikkelingen rond Corona brengen veel onzekerheden met zich mee. Afhankelijk van deze ontwikkelingen worden door de politiek de maatregelen aangepast. Afgelopen dinsdag werden de maatregelen door de politiek licht versoepeld. De komende tijd zullen de consequenties van deze verlichting helder worden. Wanneer het aantal corona-patiënten weer toeneemt, zullen de maatregelen weer worden aangescherpt. Als bedrijf moet je hier continu op inspelen. Door vooraf na te denken over mogelijke scenario’s en de impact voor jouw bedrijf, zorg je ervoor dat je snel bij kan sturen als dat nodig is. Wat betekent het voor jouw bedrijf als 1 of meerdere van de volgende scenario’s uitkomt?

  • 1,5 meter economie wordt het nieuwe normaal
  • Contactmaatregelen gelden de komende 12 maanden
  • Totale lockdown voor 6 maanden
  • Alle grenzen gaan de komende 12 maanden dicht

Hoe stresstest je de corona ontwikkelingen?

In de stresstest beoordeel je het effect van de corona ontwikkelingen op je bedrijf. Zo krijg je inzicht in de sterke en zwakke kanten van je bedrijf. Je confronteert de verschillende elementen in je bedrijf met de corona ontwikkelingen:

  • Hebben de corona ontwikkelingen impact op mijn klanten?
  • Hebben de corona ontwikkelingen impact op mij propositie en waarde?
  • Hebben de corona ontwikkelingen impact op mijn activiteiten en partners?
  • Hebben de corona ontwikkelingen impact op mijn kosten en opbrengsten?

Vervolgens gebruiken we een kleurcodering om het soort impact aan te geven. Van rood (negatieve impact) tot groen (positieve impact). Samen beoordelen we de sterke en zwakke kanten van je bedrijf. Sterke punten zullen altijd positief of niet reageren op de corona ontwikkelingen (groen en wit). Zwakke punten zullen altijd negatief reageren op de corona ontwikkelingen (rood en oranje).

Met de kennis die de stresstest oplevert kun je opnieuw met je bedrijf aan de slag. Wat zijn de kansen die je nog niet hebt benut? Hoe kun je inspelen op de bedreigingen voor jouw bedrijf?

Het resultaat: een lijst met acties om je bedrijf robuuster te maken.

Kosteloos jouw bedrijf stresstesten

Wil je ook ondervinden wat een stresstest voor jouw bedrijf kan doen?

Meld je hier aan voor een gratis digitale stresstest verzorgd door een van onze adviseurs. En start met het robuust maken van jouw bedrijf. Niemand kan voorspellen hoe de komende periode gaat verlopen. Je kunt je bedrijf echter wel voorbereiden op de toekomst.