teeds meer dienstaanbieders hebben behoefte aan een betrouwbare authenticatie van hun gebruikers; ze willen met enige zekerheid weten wie gebruikt maakt van hun diensten. Betrouwbare authenticatie-oplossingen, echter, zijn schaars. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de koppelingen tussen de gebruiker, zijn digitale identiteit en de authenticatiemiddelen die hij gebruikt niet al te sterk zijn. Een slechte identificatie en registratie van de gebruiker liggen hieraan vaak ten grondslag. Om een goede koppeling te realiseren is het eigenlijk gewenst dat de gebruiker met zijn paspoort of ander identificatiebewijs naar een registratiebalie gaat om zich daar te identificeren en zijn authenticatiemiddel in ontvangst te nemen. Een dergelijke procedure is echter heel duur voor de verstrekker van het authenticatiemiddel en bovendien niet erg gebruikersvriendelijk.

InnoValor verkent in het Géant3plus project WoT4LoA samen met SURFnet op dit moment de mogelijkheden van het inzetten van web of trust als oplossing voor dit probleem. Het idee hierachter is simpel: je laat andere mensen uit bijvoorbeeld je sociale (b.v. Facebook vrienden) of professionele (b.v. LinkedIn connecties) netwerk richting de authenticatieprovider uitspraken doen over je identiteit. Als verschillende vrienden of collega’s beweren dat je inderdaad de persoon ben die je beweert te zijn, dan kan de authenticatieprovider dit meenemen in zijn afweging om de betrouwbaarheid van de authenticatie te verhogen. Het betrouwbaarheidsniveau gaat dan bijvoorbeeld van STORK 1 naar STORK 2 waardoor je wel toegang krijgt tot de dienst. En dit alles zonder een registratiebalie! Meer informatie is hier te vinden.

De uitdaging is om de juiste factoren te vinden om op basis van de beweringen uit het web of trust een hoger betrouwbaarheidsniveau van authenticatie te bepalen. Factoren die hierbij een rol spelen zijn o.a. het aantal beweringen, de relatie tussen de gebruiker en de personen die de beweringen maken, de betrouwbaarheid van de identiteit van de persoon die een bewering maakt en negatieve beweringen. Hierover hebben we onlangs een intenationale expertsessie georganiseerd op de Terena Netwerk Conferentie met als uitkomsten veel positieve feedback en nuttige tips om mee aan de slag te gaan bij de ontwikkeling van een proof-of-concept.