‘4-8-14’

Mscountdownxp 521x216

Op 8 april 2014 stopt Microsoft met de ondersteuning van XP. De stekker gaat uit het 13 jaar oude werkpaard – althans, er komen geen updates meer om nieuwe lekken te dichten. Het werkpaard huppelt echter nog vrolijk door. Volgens recente berichten draait bij 2 op de 5 gemeenten nog XP. Het CBP maakt zich zorgen om de bescherming van al die lokaal opgeslagen persoonsgegevens die de decentralisaties met zich mee gaan brengen. Wereldwijd gaat het om miljoenen computers en systemen die nog op XP draaien. De millenniumbug revisited. Destijds ontstond een miljarden business om de dreigende rampspoed het hoofd te bieden. Uiteindelijk viel de schade erg mee en is het lastig uit te maken of dat kwam door alle geldverslindende herstelactiviteiten of dat het probleem slechts  tot hype achtige proporties was opgeblazen. Ook nu is er mogelijk veel geld te verdienen door in te spelen op de dreigende XPocalypse.

Voorspellen blijft natuurlijk lastig, zeker als het om de toekomst gaat. Mede daarom hebben we afgelopen week met de Belastingdienst gekeken naar mogelijke toekomsten: toekomstscenarios. Geen voorspellingen maar wel plausibele toekomstbeelden voor de externe omgeving die je in staat stellen na te denken over je eigen rol, de kansen en mogelijke bedreigingen en hoe daarop te anticiperen. Scenario’s creëren ‘herinneringen aan de toekomst’, zoals Shell dat noemt.

We keken naar hoe de externe omgeving van de Belastingdienst er over 3-5 jaar uit zou kunnen zien en naar de ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. We vonden veel trends die relateren aan de snelle ontwikkelingen op ICT gebied:  big data, mobile, achterblijvende regelgeving, … Wie The Second Machine Age gelezen heeft zal hierin de snelle opmars van digitale technologieën herkennen. Als grote onzekerheden kwamen politiek en complexiteit van wetgeving naar voren. Niet vreemd voor de Belastingdienst die als uitvoerder van wetgeving en beleid maar moet zien hoe ze de politieke wispelturigheden kan bijhouden. Opvallend ook dat HRM als onzekerheid naar voren kwam: zijn er voldoende werknemers met de juiste (data) competenties en zijn overheidspartijen als de belastingdienst wel in staat om deze mensen aan zich te binden? Willen deze mensen wel ambtenaar worden? Goede mensen zullen hard nodig zijn om cyberbedreigingen te kunnen weerstaan maar vooral ook om de kansen voor betere digitale dienstverlening te realiseren.

Overigens, deze maand kunt je je aangifte nog gewoon via uw XP-computer versturen….

Leave a Reply